Giải mã vị hoàng hậu Trung Quốc cắt tóc, đoạn tình với vua

Google News

(Kiến Thức) - Kế Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp thị được người đời nhớ đến là vị hoàng hậu Trung Quốc cắt tóc, đoạn tình với hoàng đế Càn Long năm 1765. Sau đó, bà bị vua lạnh nhạt và sống cô đơn cho đến lúc chết.

  • Giai ma vi hoang hau Trung Quoc cat toc, doan tinh voi vua
  • Giai ma vi hoang hau Trung Quoc cat toc, doan tinh voi vua-Hinh-2
  • Giai ma vi hoang hau Trung Quoc cat toc, doan tinh voi vua-Hinh-3
  • Giai ma vi hoang hau Trung Quoc cat toc, doan tinh voi vua-Hinh-4
  • Giai ma vi hoang hau Trung Quoc cat toc, doan tinh voi vua-Hinh-5
  • Giai ma vi hoang hau Trung Quoc cat toc, doan tinh voi vua-Hinh-6
  • Giai ma vi hoang hau Trung Quoc cat toc, doan tinh voi vua-Hinh-7
  • Giai ma vi hoang hau Trung Quoc cat toc, doan tinh voi vua-Hinh-8
  • Giai ma vi hoang hau Trung Quoc cat toc, doan tinh voi vua-Hinh-9
  • Giai ma vi hoang hau Trung Quoc cat toc, doan tinh voi vua-Hinh-10
Tâm Anh (TH)