Giải mật lý do khiến thành Cổ Loa là tòa thành “không thể công phá“

Google News

Theo truyền thuyết, thành Cổ Loa này có 9 vòng xoáy trôn ốc, là một cấu trúc phòng thủ cực kỳ hiệu quả. Quân Triệu Đà đã nhiều lần vây hãm nhưng không thể chiếm thành.

 • Giai mat ly do khien thanh Co Loa la toa thanh “khong the cong pha
 • Giai mat ly do khien thanh Co Loa la toa thanh “khong the cong pha
 • Giai mat ly do khien thanh Co Loa la toa thanh “khong the cong pha
 • Giai mat ly do khien thanh Co Loa la toa thanh “khong the cong pha
 • Giai mat ly do khien thanh Co Loa la toa thanh “khong the cong pha
 • Giai mat ly do khien thanh Co Loa la toa thanh “khong the cong pha
 • Giai mat ly do khien thanh Co Loa la toa thanh “khong the cong pha
 • Giai mat ly do khien thanh Co Loa la toa thanh “khong the cong pha
 • Giai mat ly do khien thanh Co Loa la toa thanh “khong the cong pha
 • Giai mat ly do khien thanh Co Loa la toa thanh “khong the cong pha
 • Giai mat ly do khien thanh Co Loa la toa thanh “khong the cong pha
 • Giai mat ly do khien thanh Co Loa la toa thanh “khong the cong pha
 • Giai mat ly do khien thanh Co Loa la toa thanh “khong the cong pha
Quốc Lê