Giật mình lý do Tôn Quyền nhất quyết lấy đầu Quan Vũ

Vào năm 220, Quan Vũ bị quân Đông Ngô bắt giữ khi thất bại trong trận Kinh Châu. Sau đó, Tôn Quyền nhất quyết chặt đầu Quan Vũ.

  • Giat minh ly do Ton Quyen nhat quyet lay dau Quan Vu
  • Giat minh ly do Ton Quyen nhat quyet lay dau Quan Vu-Hinh-2
  • Giat minh ly do Ton Quyen nhat quyet lay dau Quan Vu-Hinh-3
  • Giat minh ly do Ton Quyen nhat quyet lay dau Quan Vu-Hinh-4
  • Giat minh ly do Ton Quyen nhat quyet lay dau Quan Vu-Hinh-5
  • Giat minh ly do Ton Quyen nhat quyet lay dau Quan Vu-Hinh-6
  • Giat minh ly do Ton Quyen nhat quyet lay dau Quan Vu-Hinh-7
  • Giat minh ly do Ton Quyen nhat quyet lay dau Quan Vu-Hinh-8
  • Giat minh ly do Ton Quyen nhat quyet lay dau Quan Vu-Hinh-9
  • Giat minh ly do Ton Quyen nhat quyet lay dau Quan Vu-Hinh-10
Tâm Anh (TH)