Giật mình nguyên nhân khiến lăng mộ Gia Cát Lượng muôn đời không tìm thấy

Theo di nguyện của Gia Cát Lượng, sau khi qua đời, vị quân sư lỗi lạc này được chôn cất tại núi Định Quân. Thế nhưng, đến nay, mộ của ông vẫn chưa tìm thấy.

  • Giat minh nguyen nhan khien lang mo Gia Cat Luong muon doi khong tim thay
  • Giat minh nguyen nhan khien lang mo Gia Cat Luong muon doi khong tim thay-Hinh-2
  • Giat minh nguyen nhan khien lang mo Gia Cat Luong muon doi khong tim thay-Hinh-3
  • Giat minh nguyen nhan khien lang mo Gia Cat Luong muon doi khong tim thay-Hinh-4
  • Giat minh nguyen nhan khien lang mo Gia Cat Luong muon doi khong tim thay-Hinh-5
  • Giat minh nguyen nhan khien lang mo Gia Cat Luong muon doi khong tim thay-Hinh-6
  • Giat minh nguyen nhan khien lang mo Gia Cat Luong muon doi khong tim thay-Hinh-7
  • Giat minh nguyen nhan khien lang mo Gia Cat Luong muon doi khong tim thay-Hinh-8
  • Giat minh nguyen nhan khien lang mo Gia Cat Luong muon doi khong tim thay-Hinh-9
  • Giat minh nguyen nhan khien lang mo Gia Cat Luong muon doi khong tim thay-Hinh-10
Tâm Anh (TH)