Giật mình vết nứt trên tượng binh sĩ đất nung trong mộ Tần Thủy Hoàng

Vào tháng 3/1974, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng tình cờ được tìm thấy sau khi nông dân ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đào được tượng binh sĩ đất nung. Từ những vết nứt nhỏ trên bức tượng, nhiều bí mật được giải mã.

  • Giat minh vet nut tren tuong binh si dat nung trong mo Tan Thuy Hoang
  • Giat minh vet nut tren tuong binh si dat nung trong mo Tan Thuy Hoang-Hinh-2
  • Giat minh vet nut tren tuong binh si dat nung trong mo Tan Thuy Hoang-Hinh-3
  • Giat minh vet nut tren tuong binh si dat nung trong mo Tan Thuy Hoang-Hinh-4
  • Giat minh vet nut tren tuong binh si dat nung trong mo Tan Thuy Hoang-Hinh-5
  • Giat minh vet nut tren tuong binh si dat nung trong mo Tan Thuy Hoang-Hinh-6
  • Giat minh vet nut tren tuong binh si dat nung trong mo Tan Thuy Hoang-Hinh-7
  • Giat minh vet nut tren tuong binh si dat nung trong mo Tan Thuy Hoang-Hinh-8
  • Giat minh vet nut tren tuong binh si dat nung trong mo Tan Thuy Hoang-Hinh-9
  • Giat minh vet nut tren tuong binh si dat nung trong mo Tan Thuy Hoang-Hinh-10
Tâm Anh (theo LS)