Góc nhìn lạ về Huế, Đà Nẵng, Hội An những năm 1990

Google News

Học sinh đá cầu ở sân trường Quốc Học, thúng cá tươi ở chợ cá Thuận Phước, gánh rau lên Chùa Cầu... là loạt ảnh thú vị về Huế, Đà Nẵng, Hội An năm 1993 -1994.

 • Goc nhin la ve Hue, Da Nang, Hoi An nhung nam 1990
 • Goc nhin la ve Hue, Da Nang, Hoi An nhung nam 1990-Hinh-2
 • Goc nhin la ve Hue, Da Nang, Hoi An nhung nam 1990-Hinh-3
 • Goc nhin la ve Hue, Da Nang, Hoi An nhung nam 1990-Hinh-4
 • Goc nhin la ve Hue, Da Nang, Hoi An nhung nam 1990-Hinh-5
 • Goc nhin la ve Hue, Da Nang, Hoi An nhung nam 1990-Hinh-6
 • Goc nhin la ve Hue, Da Nang, Hoi An nhung nam 1990-Hinh-7
 • Goc nhin la ve Hue, Da Nang, Hoi An nhung nam 1990-Hinh-8
 • Goc nhin la ve Hue, Da Nang, Hoi An nhung nam 1990-Hinh-9
 • Goc nhin la ve Hue, Da Nang, Hoi An nhung nam 1990-Hinh-10
 • Goc nhin la ve Hue, Da Nang, Hoi An nhung nam 1990-Hinh-11
 • Goc nhin la ve Hue, Da Nang, Hoi An nhung nam 1990-Hinh-12
T.B (tổng hợp)