Hai điểm hành hương đặc biệt gắn với cuộc đời đồng chí Trần Phú

Google News

(Kiến Thức) - Thành An Thổ ở Phú Yên là nơi ra đời, và núi Quần Hội ở Hà Tĩnh là chốn an nghỉ của đồng chí Trần Phú - Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

  • Hai diem hanh huong dac biet gan voi cuoc doi dong chi Tran Phu
  • Hai diem hanh huong dac biet gan voi cuoc doi dong chi Tran Phu-Hinh-2
  • Hai diem hanh huong dac biet gan voi cuoc doi dong chi Tran Phu-Hinh-3
  • Hai diem hanh huong dac biet gan voi cuoc doi dong chi Tran Phu-Hinh-4
  • Hai diem hanh huong dac biet gan voi cuoc doi dong chi Tran Phu-Hinh-5
  • Hai diem hanh huong dac biet gan voi cuoc doi dong chi Tran Phu-Hinh-6
  • Hai diem hanh huong dac biet gan voi cuoc doi dong chi Tran Phu-Hinh-7
  • Hai diem hanh huong dac biet gan voi cuoc doi dong chi Tran Phu-Hinh-8
  • Hai diem hanh huong dac biet gan voi cuoc doi dong chi Tran Phu-Hinh-9
  • Hai diem hanh huong dac biet gan voi cuoc doi dong chi Tran Phu-Hinh-10
Quốc Lê