Hãi hùng kế hoạch cho nổ bom hạt nhân trong vũ trụ

Năm 1958, Mỹ lên kế hoạch thực hiện dự án mang mật danh A119, tức cho nổ bom hạt nhân trên Mặt trăng. Thông qua dự án này, Mỹ sẽ đánh giá tác động của vụ nổ vũ khí hạt nhân trong vũ trụ.

  • Hai hung ke hoach cho no bom hat nhan trong vu tru
  • Hai hung ke hoach cho no bom hat nhan trong vu tru-Hinh-2
  • Hai hung ke hoach cho no bom hat nhan trong vu tru-Hinh-3
  • Hai hung ke hoach cho no bom hat nhan trong vu tru-Hinh-4
  • Hai hung ke hoach cho no bom hat nhan trong vu tru-Hinh-5
  • Hai hung ke hoach cho no bom hat nhan trong vu tru-Hinh-6
  • Hai hung ke hoach cho no bom hat nhan trong vu tru-Hinh-7
  • Hai hung ke hoach cho no bom hat nhan trong vu tru-Hinh-8
  • Hai hung ke hoach cho no bom hat nhan trong vu tru-Hinh-9
  • Hai hung ke hoach cho no bom hat nhan trong vu tru-Hinh-10
Tâm Anh (theo History)