Hé lộ dự án vũ khí thất bại của Anh thực hiện những năm 1940

Google News

Trong Thế chiến 2, Anh đã nghiên cứu, chế tạo Panjandrum - loại vũ khí có thể mang theo chất nổ để công phá hệ thống phòng thủ kiên cố của phát xít Đức. Khi thử nghiệm, Panjandrum khiến giới chức trách thất vọng vì không an toàn.

  • He lo du an vu khi that bai cua Anh thuc hien nhung nam 1940
  • He lo du an vu khi that bai cua Anh thuc hien nhung nam 1940-Hinh-2
  • He lo du an vu khi that bai cua Anh thuc hien nhung nam 1940-Hinh-3
  • He lo du an vu khi that bai cua Anh thuc hien nhung nam 1940-Hinh-4
  • He lo du an vu khi that bai cua Anh thuc hien nhung nam 1940-Hinh-5
  • He lo du an vu khi that bai cua Anh thuc hien nhung nam 1940-Hinh-6
  • He lo du an vu khi that bai cua Anh thuc hien nhung nam 1940-Hinh-7
  • He lo du an vu khi that bai cua Anh thuc hien nhung nam 1940-Hinh-8
  • He lo du an vu khi that bai cua Anh thuc hien nhung nam 1940-Hinh-9
  • He lo du an vu khi that bai cua Anh thuc hien nhung nam 1940-Hinh-10
Tâm Anh (theo ATI)