Hé lộ gia tộc "uy tín" nhất Trung Quốc, chỉ phục vụ hoàng đế

Google News

Dạng Thức Lôi là gia tộc nổi tiếng ở Trung Quốc khi chuyên thiết kế các công trình cho hoàng tộc nhà Thanh. Theo ước tính, khoảng 1/5 công trình được công nhận là di sản tại Trung Quốc do gia tộc này thiết kế.

  • He lo gia toc
  • He lo gia toc
  • He lo gia toc
  • He lo gia toc
  • He lo gia toc
  • He lo gia toc
  • He lo gia toc
  • He lo gia toc
  • He lo gia toc
  • He lo gia toc
Tâm Anh (TH)