Hé lộ lăng tẩm đế vương đáng sợ nhất Trung Quốc

Tâm Anh (theo LV) -

(Kiến Thức) - Hiên Viên Hoàng Đế là người đứng đầu trong Ngũ đế của dân tộc Hoa Hạ từ thời viễn cổ. Lăng mộ của ông nằm tại núi Kiều Sơn. Trong suốt mấy ngàn năm, không ai xâm phạm lăng mộ vị đế vương Trung Quốc này. 

  • He lo lang tam de vuong dang so nhat Trung Quoc
  • He lo lang tam de vuong dang so nhat Trung Quoc-Hinh-2
  • He lo lang tam de vuong dang so nhat Trung Quoc-Hinh-3
  • He lo lang tam de vuong dang so nhat Trung Quoc-Hinh-4
  • He lo lang tam de vuong dang so nhat Trung Quoc-Hinh-5
  • He lo lang tam de vuong dang so nhat Trung Quoc-Hinh-6
  • He lo lang tam de vuong dang so nhat Trung Quoc-Hinh-7
  • He lo lang tam de vuong dang so nhat Trung Quoc-Hinh-8
  • He lo lang tam de vuong dang so nhat Trung Quoc-Hinh-9
  • He lo lang tam de vuong dang so nhat Trung Quoc-Hinh-10