Hé lộ những câu chuyện lịch sử bất ngờ về phố Hàng Đậu

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Xưa kia, ở đầu phố Hàng Đậu giáp bến sông Hồng (bến Chùa Bà Móc) từng có một cửa ô, tên là cửa ô Phúc Lâm, dân gian gọi là cửa ô Hàng Đậu, dáng dấp tương tự như cửa ô Quan Chưởng...

 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-2
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-3
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-4
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-5
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-6
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-7
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-8
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-9
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-10
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-11
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-12
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-13
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-14
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-15
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-16
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-17
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-18
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-19
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-20
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-21
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-22
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-23
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-24
 • He lo nhung cau chuyen lich su bat ngo ve pho Hang Dau-Hinh-25