Hé lộ về lời nguyền phong thủy ứng nghiệm với thành nhà Hồ

Google News

Tương truyền, lúc đó Hán Thương tuy còn trẻ tuổi nhưng đã khá am tường môn phong thủy, khi xem thế đất chọn xây thành nhà Hồ đã nhận ra điều không ổn...

 • He lo ve loi nguyen phong thuy ung nghiem voi thanh nha Ho
 • He lo ve loi nguyen phong thuy ung nghiem voi thanh nha Ho-Hinh-2
 • He lo ve loi nguyen phong thuy ung nghiem voi thanh nha Ho-Hinh-3
 • He lo ve loi nguyen phong thuy ung nghiem voi thanh nha Ho-Hinh-4
 • He lo ve loi nguyen phong thuy ung nghiem voi thanh nha Ho-Hinh-5
 • He lo ve loi nguyen phong thuy ung nghiem voi thanh nha Ho-Hinh-6
 • He lo ve loi nguyen phong thuy ung nghiem voi thanh nha Ho-Hinh-7
 • He lo ve loi nguyen phong thuy ung nghiem voi thanh nha Ho-Hinh-8
 • He lo ve loi nguyen phong thuy ung nghiem voi thanh nha Ho-Hinh-9
 • He lo ve loi nguyen phong thuy ung nghiem voi thanh nha Ho-Hinh-10
 • He lo ve loi nguyen phong thuy ung nghiem voi thanh nha Ho-Hinh-11
 • He lo ve loi nguyen phong thuy ung nghiem voi thanh nha Ho-Hinh-12
Quốc Lê