Hình ảnh sinh động của Bình Định năm 1969-1970

T.B (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Hàng quán ven Quốc lộ 1 ở Diêu Trì, tháp Bánh Ít ở Tuy Phước, cảnh nông thôn ngoại ô Quy Nhơn... là những hình ảnh sinh động về Bình Định năm 1969-1970 do cựu binh Mỹ James Speed Hensinger thực hiện.

 • Hinh anh sinh dong cua Binh Dinh nam 1969-1970
 • Hinh anh sinh dong cua Binh Dinh nam 1969-1970-Hinh-2
 • Hinh anh sinh dong cua Binh Dinh nam 1969-1970-Hinh-3
 • Hinh anh sinh dong cua Binh Dinh nam 1969-1970-Hinh-4
 • Hinh anh sinh dong cua Binh Dinh nam 1969-1970-Hinh-5
 • Hinh anh sinh dong cua Binh Dinh nam 1969-1970-Hinh-6
 • Hinh anh sinh dong cua Binh Dinh nam 1969-1970-Hinh-7
 • Hinh anh sinh dong cua Binh Dinh nam 1969-1970-Hinh-8
 • Hinh anh sinh dong cua Binh Dinh nam 1969-1970-Hinh-9
 • Hinh anh sinh dong cua Binh Dinh nam 1969-1970-Hinh-10
 • Hinh anh sinh dong cua Binh Dinh nam 1969-1970-Hinh-11
 • Hinh anh sinh dong cua Binh Dinh nam 1969-1970-Hinh-12
 • Hinh anh sinh dong cua Binh Dinh nam 1969-1970-Hinh-13
 • Hinh anh sinh dong cua Binh Dinh nam 1969-1970-Hinh-14
 • Hinh anh sinh dong cua Binh Dinh nam 1969-1970-Hinh-15