Hình độc về đám tang vua Khải Định năm 1926

Google News

Vua Khải Định bị bệnh nặng và mất vào ngày 20/9 năm Ất Sửu tức 6/11/1925, ở ngôi 10 năm, thọ 40 tuổi. Cùng xem loạt ảnh hiếm về đám tang vua Khải Định do người Pháp thực hiện.

 • Hinh doc ve dam tang vua Khai Dinh nam 1926
 • Hinh doc ve dam tang vua Khai Dinh nam 1926-Hinh-2
 • Hinh doc ve dam tang vua Khai Dinh nam 1926-Hinh-3
 • Hinh doc ve dam tang vua Khai Dinh nam 1926-Hinh-4
 • Hinh doc ve dam tang vua Khai Dinh nam 1926-Hinh-5
 • Hinh doc ve dam tang vua Khai Dinh nam 1926-Hinh-6
 • Hinh doc ve dam tang vua Khai Dinh nam 1926-Hinh-7
 • Hinh doc ve dam tang vua Khai Dinh nam 1926-Hinh-8
 • Hinh doc ve dam tang vua Khai Dinh nam 1926-Hinh-9
 • Hinh doc ve dam tang vua Khai Dinh nam 1926-Hinh-10
 • Hinh doc ve dam tang vua Khai Dinh nam 1926-Hinh-11
 • Hinh doc ve dam tang vua Khai Dinh nam 1926-Hinh-12
 • Hinh doc ve dam tang vua Khai Dinh nam 1926-Hinh-13
 • Hinh doc ve dam tang vua Khai Dinh nam 1926-Hinh-14
 • Hinh doc ve dam tang vua Khai Dinh nam 1926-Hinh-15
T.B (tổng hợp)