Hình độc về đàn voi ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn xưa

(Kiến Thức) - Những con voi khổng lồ luôn là đối tượng thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Cùng xem những hình ảnh thú vị về đàn voi ở Thảo Cầm Viên một thế kỷ trước.

  • Hinh doc ve dan voi o Thao Cam Vien Sai Gon xua
  • Hinh doc ve dan voi o Thao Cam Vien Sai Gon xua-Hinh-2
  • Hinh doc ve dan voi o Thao Cam Vien Sai Gon xua-Hinh-3
  • Hinh doc ve dan voi o Thao Cam Vien Sai Gon xua-Hinh-4
  • Hinh doc ve dan voi o Thao Cam Vien Sai Gon xua-Hinh-5
  • Hinh doc ve dan voi o Thao Cam Vien Sai Gon xua-Hinh-6
  • Hinh doc ve dan voi o Thao Cam Vien Sai Gon xua-Hinh-7
  • Hinh doc ve dan voi o Thao Cam Vien Sai Gon xua-Hinh-8
  • Hinh doc ve dan voi o Thao Cam Vien Sai Gon xua-Hinh-9
  • Hinh doc ve dan voi o Thao Cam Vien Sai Gon xua-Hinh-10
T.B (tổng hợp)