Hình độc về giao thông đường thủy Sài Gòn năm 1908

Google News

Bốc dỡ hàng hóa ở bến Charner, ghe thuyền đông nghịt trên kênh Tàu Hủ, bản đồ quy hoạch cảng Sài Gòn... là loạt ảnh tư liệu hiếm về giao thông đường thủy Sài Gòn năm 1908, trích từ một luận án tiến sĩ của người Pháp.

  • Hinh doc ve giao thong duong thuy Sai Gon nam 1908
  • Hinh doc ve giao thong duong thuy Sai Gon nam 1908-Hinh-2
  • Hinh doc ve giao thong duong thuy Sai Gon nam 1908-Hinh-3
  • Hinh doc ve giao thong duong thuy Sai Gon nam 1908-Hinh-4
  • Hinh doc ve giao thong duong thuy Sai Gon nam 1908-Hinh-5
  • Hinh doc ve giao thong duong thuy Sai Gon nam 1908-Hinh-6
  • Hinh doc ve giao thong duong thuy Sai Gon nam 1908-Hinh-7
  • Hinh doc ve giao thong duong thuy Sai Gon nam 1908-Hinh-8
T.B (tổng hợp)