Hình độc về thời trẻ ở nước ngoài của vua Bảo Đại

T.B (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Với 10 năm du học ở Pháp, vua Bảo Đại đã dành phần lớn quãng thời gian niên thiếu của mình ở nước ngoài. Cùng xem những hình ảnh tư liệu đặc sắc về vua Bảo Đại giai đoạn này.

  • Hinh doc ve thoi tre o nuoc ngoai cua vua Bao Dai
  • Hinh doc ve thoi tre o nuoc ngoai cua vua Bao Dai-Hinh-2
  • Hinh doc ve thoi tre o nuoc ngoai cua vua Bao Dai-Hinh-3
  • Hinh doc ve thoi tre o nuoc ngoai cua vua Bao Dai-Hinh-4
  • Hinh doc ve thoi tre o nuoc ngoai cua vua Bao Dai-Hinh-5
  • Hinh doc ve thoi tre o nuoc ngoai cua vua Bao Dai-Hinh-6
  • Hinh doc ve thoi tre o nuoc ngoai cua vua Bao Dai-Hinh-7
  • Hinh doc ve thoi tre o nuoc ngoai cua vua Bao Dai-Hinh-8
  • Hinh doc ve thoi tre o nuoc ngoai cua vua Bao Dai-Hinh-9