Hình độc về vỉa hè Sài Gòn năm 1968 - 1969 của Brian Wickham

(Kiến Thức) - Các bô lão tụ tập chơi cờ, những đứa trẻ đánh bài ăn “tiền”, giấc ngủ của người lái xích lô... là loạt ảnh cực sinh động về vỉa hè Sài Gòn năm 1968 - 1969 do Brian Wickham, một nhân viên chính phủ Mỹ thực hiện.

 • Hinh doc ve via he Sai Gon nam 1968 - 1969 cua Brian Wickham
 • Hinh doc ve via he Sai Gon nam 1968 - 1969 cua Brian Wickham-Hinh-2
 • Hinh doc ve via he Sai Gon nam 1968 - 1969 cua Brian Wickham-Hinh-3
 • Hinh doc ve via he Sai Gon nam 1968 - 1969 cua Brian Wickham-Hinh-4
 • Hinh doc ve via he Sai Gon nam 1968 - 1969 cua Brian Wickham-Hinh-5
 • Hinh doc ve via he Sai Gon nam 1968 - 1969 cua Brian Wickham-Hinh-6
 • Hinh doc ve via he Sai Gon nam 1968 - 1969 cua Brian Wickham-Hinh-7
 • Hinh doc ve via he Sai Gon nam 1968 - 1969 cua Brian Wickham-Hinh-8
 • Hinh doc ve via he Sai Gon nam 1968 - 1969 cua Brian Wickham-Hinh-9
 • Hinh doc ve via he Sai Gon nam 1968 - 1969 cua Brian Wickham-Hinh-10
 • Hinh doc ve via he Sai Gon nam 1968 - 1969 cua Brian Wickham-Hinh-11
 • Hinh doc ve via he Sai Gon nam 1968 - 1969 cua Brian Wickham-Hinh-12
 • Hinh doc ve via he Sai Gon nam 1968 - 1969 cua Brian Wickham-Hinh-13
 • Hinh doc ve via he Sai Gon nam 1968 - 1969 cua Brian Wickham-Hinh-14
 • Hinh doc ve via he Sai Gon nam 1968 - 1969 cua Brian Wickham-Hinh-15
 • Hinh doc ve via he Sai Gon nam 1968 - 1969 cua Brian Wickham-Hinh-16
T.B (tổng hợp)