Hình tượng rồng trên 6 Bảo vật quốc gia của Hoàng thành Thăng Long

Google News

Cùng cảm nhận hào khí Thăng Long - mảnh đất Rồng bay lên - qua loạt hiện vật mang hình tượng rồng đã được công nhận là Bảo vật quốc gia của Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long.

 • Hinh tuong rong tren 6 Bao vat quoc gia cua Hoang thanh Thang Long
 • Hinh tuong rong tren 6 Bao vat quoc gia cua Hoang thanh Thang Long-Hinh-2
 • Hinh tuong rong tren 6 Bao vat quoc gia cua Hoang thanh Thang Long-Hinh-3
 • Hinh tuong rong tren 6 Bao vat quoc gia cua Hoang thanh Thang Long-Hinh-4
 • Hinh tuong rong tren 6 Bao vat quoc gia cua Hoang thanh Thang Long-Hinh-5
 • Hinh tuong rong tren 6 Bao vat quoc gia cua Hoang thanh Thang Long-Hinh-6
 • Hinh tuong rong tren 6 Bao vat quoc gia cua Hoang thanh Thang Long-Hinh-7
 • Hinh tuong rong tren 6 Bao vat quoc gia cua Hoang thanh Thang Long-Hinh-8
 • Hinh tuong rong tren 6 Bao vat quoc gia cua Hoang thanh Thang Long-Hinh-9
 • Hinh tuong rong tren 6 Bao vat quoc gia cua Hoang thanh Thang Long-Hinh-10
 • Hinh tuong rong tren 6 Bao vat quoc gia cua Hoang thanh Thang Long-Hinh-11
 • Hinh tuong rong tren 6 Bao vat quoc gia cua Hoang thanh Thang Long-Hinh-12
Quốc Lê