Hitler tổ chức hội nghị nào để mở đường thảm sát người Do Thái?

Google News

Cách đây 82 năm, chính quyền Đức quốc xã tổ chức một hội nghị gần thủ đô Berlin. Sau hội nghị này, kế hoạch thảm sát người Do Thái của trùm phát xít Hitler được triển khai. Theo đó, hơn 6 triệu người Do Thái bị sát hại tàn bạo.

  • Hitler to chuc hoi nghi nao de mo duong tham sat nguoi Do Thai?
  • Hitler to chuc hoi nghi nao de mo duong tham sat nguoi Do Thai?-Hinh-2
  • Hitler to chuc hoi nghi nao de mo duong tham sat nguoi Do Thai?-Hinh-3
  • Hitler to chuc hoi nghi nao de mo duong tham sat nguoi Do Thai?-Hinh-4
  • Hitler to chuc hoi nghi nao de mo duong tham sat nguoi Do Thai?-Hinh-5
  • Hitler to chuc hoi nghi nao de mo duong tham sat nguoi Do Thai?-Hinh-6
  • Hitler to chuc hoi nghi nao de mo duong tham sat nguoi Do Thai?-Hinh-7
  • Hitler to chuc hoi nghi nao de mo duong tham sat nguoi Do Thai?-Hinh-8
  • Hitler to chuc hoi nghi nao de mo duong tham sat nguoi Do Thai?-Hinh-9
  • Hitler to chuc hoi nghi nao de mo duong tham sat nguoi Do Thai?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)