Hoàng hậu tai tiếng nhất lịch sử, thích đến kỹ viện “giải khuây"

Google News

Mỹ nhân tuyệt sắc Valeria Messalin là vợ của hoàng đế La Mã Claudius. Mặc dù là hoàng hậu La Mã nhưng Valeria vô cùng lẳng lơ, ham mê sắc dục. Do đó, bà thường lui tới kỹ viện để "giải khuây".

  • Hoang hau tai tieng nhat lich su, thich den ky vien “giai khuay
  • Hoang hau tai tieng nhat lich su, thich den ky vien “giai khuay
  • Hoang hau tai tieng nhat lich su, thich den ky vien “giai khuay
  • Hoang hau tai tieng nhat lich su, thich den ky vien “giai khuay
  • Hoang hau tai tieng nhat lich su, thich den ky vien “giai khuay
  • Hoang hau tai tieng nhat lich su, thich den ky vien “giai khuay
  • Hoang hau tai tieng nhat lich su, thich den ky vien “giai khuay
  • Hoang hau tai tieng nhat lich su, thich den ky vien “giai khuay
  • Hoang hau tai tieng nhat lich su, thich den ky vien “giai khuay
  • Hoang hau tai tieng nhat lich su, thich den ky vien “giai khuay
Tâm Anh (theo Ancient origins)