Hoảng hồn vua Bỉ khiến 10 triệu người chết, mang tiếng xấu muôn đời

Tâm Anh (theo ATI) -

(Kiến Thức) - Vua Leopold II trị vì Bỉ trong hơn 40 năm. Trong suốt thời gian trị vì, ông nổi tiếng với sự cai trị tàn bạo. Theo ước tính, vua Leopold II khiến khoảng 10 triệu người chết. Điều này khiến ông mang tiếng xấu muôn đời. 

  • Hoang hon vua Bi khien 10 trieu nguoi chet, mang tieng xau muon doi
  • Hoang hon vua Bi khien 10 trieu nguoi chet, mang tieng xau muon doi-Hinh-2
  • Hoang hon vua Bi khien 10 trieu nguoi chet, mang tieng xau muon doi-Hinh-3
  • Hoang hon vua Bi khien 10 trieu nguoi chet, mang tieng xau muon doi-Hinh-4
  • Hoang hon vua Bi khien 10 trieu nguoi chet, mang tieng xau muon doi-Hinh-5
  • Hoang hon vua Bi khien 10 trieu nguoi chet, mang tieng xau muon doi-Hinh-6
  • Hoang hon vua Bi khien 10 trieu nguoi chet, mang tieng xau muon doi-Hinh-7
  • Hoang hon vua Bi khien 10 trieu nguoi chet, mang tieng xau muon doi-Hinh-8
  • Hoang hon vua Bi khien 10 trieu nguoi chet, mang tieng xau muon doi-Hinh-9
  • Hoang hon vua Bi khien 10 trieu nguoi chet, mang tieng xau muon doi-Hinh-10