Huyền bí Chén Thánh được đồn mang sức mạnh cho người sở hữu

Google News

Chén Thánh (Holy Grail) là một trong những báu vật huyền thoại được nhiều người biết đến. Không chỉ là cốc uống rượu của Chúa Jesus, Chén Thánh được đồn mang lại sức mạnh cho người sở hữu.

  • Huyen bi Chen Thanh duoc don mang suc manh cho nguoi so huu
  • Huyen bi Chen Thanh duoc don mang suc manh cho nguoi so huu-Hinh-2
  • Huyen bi Chen Thanh duoc don mang suc manh cho nguoi so huu-Hinh-3
  • Huyen bi Chen Thanh duoc don mang suc manh cho nguoi so huu-Hinh-4
  • Huyen bi Chen Thanh duoc don mang suc manh cho nguoi so huu-Hinh-5
  • Huyen bi Chen Thanh duoc don mang suc manh cho nguoi so huu-Hinh-6
  • Huyen bi Chen Thanh duoc don mang suc manh cho nguoi so huu-Hinh-7
  • Huyen bi Chen Thanh duoc don mang suc manh cho nguoi so huu-Hinh-8
  • Huyen bi Chen Thanh duoc don mang suc manh cho nguoi so huu-Hinh-9
Tâm Anh (theo Ancient origins)