Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long “đắc tội” Hội Tam Hoàng?

Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long gắn liền với nhiều bí ẩn khó giải. Trong số này, một giả thuyết cho cho rằng, Lý Tiểu Long "đắc tội" Hội Tam Hoàng nên rời Hong Kong sang Mỹ sinh sống. 

  • Huyen thoai vo thuat Ly Tieu Long “dac toi” Hoi Tam Hoang?
  • Huyen thoai vo thuat Ly Tieu Long “dac toi” Hoi Tam Hoang?-Hinh-2
  • Huyen thoai vo thuat Ly Tieu Long “dac toi” Hoi Tam Hoang?-Hinh-3
  • Huyen thoai vo thuat Ly Tieu Long “dac toi” Hoi Tam Hoang?-Hinh-4
  • Huyen thoai vo thuat Ly Tieu Long “dac toi” Hoi Tam Hoang?-Hinh-5
  • Huyen thoai vo thuat Ly Tieu Long “dac toi” Hoi Tam Hoang?-Hinh-6
  • Huyen thoai vo thuat Ly Tieu Long “dac toi” Hoi Tam Hoang?-Hinh-7
  • Huyen thoai vo thuat Ly Tieu Long “dac toi” Hoi Tam Hoang?-Hinh-8
  • Huyen thoai vo thuat Ly Tieu Long “dac toi” Hoi Tam Hoang?-Hinh-9
  • Huyen thoai vo thuat Ly Tieu Long “dac toi” Hoi Tam Hoang?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)