"Kẻ tội đồ" nào khiến Lưu Bị ôm hận cả đời vì mất Quan Vũ?

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Lưu Bị, hoàng đế sáng lập nhà Thục Hán, nhận Khấu Phong làm con nuôi. Về sau, người này đổi tên thành Lưu Phong. Từ hết mực yêu quý, trọng dụng người con này, Lưu Bị chuyển sang căm hận Lưu Phong vì khiến Quan Vũ phải bỏ mạng.