Khai quật lăng mộ “chiến binh”, chuyên gia lóa mắt khi thấy kho báu khủng

Trong cuộc khai quật tại Pylos, Tây Nam Hy Lạp, các nhà khảo cổ phát hiện lăng mộ "chiến binh Griffin". Bên trong mộ cổ có hơn 3.000 cổ vật vàng bạc, vũ khí...

  • Khai quat lang mo “chien binh”, chuyen gia loa mat khi thay kho bau khung
  • Khai quat lang mo “chien binh”, chuyen gia loa mat khi thay kho bau khung-Hinh-2
  • Khai quat lang mo “chien binh”, chuyen gia loa mat khi thay kho bau khung-Hinh-3
  • Khai quat lang mo “chien binh”, chuyen gia loa mat khi thay kho bau khung-Hinh-4
  • Khai quat lang mo “chien binh”, chuyen gia loa mat khi thay kho bau khung-Hinh-5
  • Khai quat lang mo “chien binh”, chuyen gia loa mat khi thay kho bau khung-Hinh-6
  • Khai quat lang mo “chien binh”, chuyen gia loa mat khi thay kho bau khung-Hinh-7
  • Khai quat lang mo “chien binh”, chuyen gia loa mat khi thay kho bau khung-Hinh-8
  • Khai quat lang mo “chien binh”, chuyen gia loa mat khi thay kho bau khung-Hinh-9
  • Khai quat lang mo “chien binh”, chuyen gia loa mat khi thay kho bau khung-Hinh-10
Tâm Anh (theo Sciencealert)