Khai quật mộ cổ, chuyên gia tái mặt thấy “thịt lạ” bên trong

Google News

Khi khai quật mộ cổ thời Chiến quốc ở tỉnh Thiểm Tây, các chuyên gia tìm thấy nhiều cổ vật giá trị. Họ đặc biệt chú ý đến những miếng thịt bò trong vạc đồng.

  • Khai quat mo co, chuyen gia tai mat thay
  • Khai quat mo co, chuyen gia tai mat thay
  • Khai quat mo co, chuyen gia tai mat thay
  • Khai quat mo co, chuyen gia tai mat thay
  • Khai quat mo co, chuyen gia tai mat thay
  • Khai quat mo co, chuyen gia tai mat thay
  • Khai quat mo co, chuyen gia tai mat thay
  • Khai quat mo co, chuyen gia tai mat thay
  • Khai quat mo co, chuyen gia tai mat thay
  • Khai quat mo co, chuyen gia tai mat thay
Tâm Anh (theo Chinadaily)