Khai quật mộ cổ người Hung Nô, chuyên gia thót tim khi thấy thứ này...

Google News

Vào những năm 1920, các chuyên gia phát hiện một số mộ cổ của người Hung Nô ở Mông Cổ và Tân Cương. Trong số các hiện vật tìm thấy, họ kinh hãi khi thấy một thứ. Đó là gì?

  • Khai quat mo co nguoi Hung No, chuyen gia thot tim khi thay thu nay...
  • Khai quat mo co nguoi Hung No, chuyen gia thot tim khi thay thu nay...-Hinh-2
  • Khai quat mo co nguoi Hung No, chuyen gia thot tim khi thay thu nay...-Hinh-3
  • Khai quat mo co nguoi Hung No, chuyen gia thot tim khi thay thu nay...-Hinh-4
  • Khai quat mo co nguoi Hung No, chuyen gia thot tim khi thay thu nay...-Hinh-5
  • Khai quat mo co nguoi Hung No, chuyen gia thot tim khi thay thu nay...-Hinh-6
  • Khai quat mo co nguoi Hung No, chuyen gia thot tim khi thay thu nay...-Hinh-7
  • Khai quat mo co nguoi Hung No, chuyen gia thot tim khi thay thu nay...-Hinh-8
  • Khai quat mo co nguoi Hung No, chuyen gia thot tim khi thay thu nay...-Hinh-9
  • Khai quat mo co nguoi Hung No, chuyen gia thot tim khi thay thu nay...-Hinh-10
Tâm Anh (TH)