Khám phá Bảo tàng Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh

Google News

Hơn 200 hình ảnh, gần 220 hiện vật... gắn với các sự kiện lịch sử tiêu biểu trong cuộc đời hoạt động cách mạng của cố Đại tướng đã tạo nên giá trị đặc biệt cho Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

  • Kham pha Bao tang Dai Tuong Nguyen Chi Thanh
  • Kham pha Bao tang Dai Tuong Nguyen Chi Thanh-Hinh-2
  • Kham pha Bao tang Dai Tuong Nguyen Chi Thanh-Hinh-3
  • Kham pha Bao tang Dai Tuong Nguyen Chi Thanh-Hinh-4
  • Kham pha Bao tang Dai Tuong Nguyen Chi Thanh-Hinh-5
  • Kham pha Bao tang Dai Tuong Nguyen Chi Thanh-Hinh-6
  • Kham pha Bao tang Dai Tuong Nguyen Chi Thanh-Hinh-7
  • Kham pha Bao tang Dai Tuong Nguyen Chi Thanh-Hinh-8
  • Kham pha Bao tang Dai Tuong Nguyen Chi Thanh-Hinh-9
  • Kham pha Bao tang Dai Tuong Nguyen Chi Thanh-Hinh-10
Nguyễn Đức