Khám phá hiện vật có nguồn gốc đặc biệt ở chiến trường Điện Biên Phủ

Google News

Gậy ba-toong của tướng de Castrie, quạt Marelli, cầu vai, phù hiệu các loại... là những thứ mà bội đội Việt Nam thu giữ từ quân Pháp sau trận Điện Biên Phủ.

 • Kham pha hien vat co nguon goc dac biet o chien truong Dien Bien Phu
 • Kham pha hien vat co nguon goc dac biet o chien truong Dien Bien Phu-Hinh-2
 • Kham pha hien vat co nguon goc dac biet o chien truong Dien Bien Phu-Hinh-3
 • Kham pha hien vat co nguon goc dac biet o chien truong Dien Bien Phu-Hinh-4
 • Kham pha hien vat co nguon goc dac biet o chien truong Dien Bien Phu-Hinh-5
 • Kham pha hien vat co nguon goc dac biet o chien truong Dien Bien Phu-Hinh-6
 • Kham pha hien vat co nguon goc dac biet o chien truong Dien Bien Phu-Hinh-7
 • Kham pha hien vat co nguon goc dac biet o chien truong Dien Bien Phu-Hinh-8
 • Kham pha hien vat co nguon goc dac biet o chien truong Dien Bien Phu-Hinh-9
 • Kham pha hien vat co nguon goc dac biet o chien truong Dien Bien Phu-Hinh-10
 • Kham pha hien vat co nguon goc dac biet o chien truong Dien Bien Phu-Hinh-11
 • Kham pha hien vat co nguon goc dac biet o chien truong Dien Bien Phu-Hinh-12
 • Kham pha hien vat co nguon goc dac biet o chien truong Dien Bien Phu-Hinh-13
 • Kham pha hien vat co nguon goc dac biet o chien truong Dien Bien Phu-Hinh-14
 • Kham pha hien vat co nguon goc dac biet o chien truong Dien Bien Phu-Hinh-15
 • Kham pha hien vat co nguon goc dac biet o chien truong Dien Bien Phu-Hinh-16
Quốc Lê