Không chào trùm Hitler kiểu phát xít, người Đức duy nhất nhận kết thảm

Google News

August Landmesser được nhiều người biết đến là người duy nhất không thực hiện động tác chào "sieg heil" khi gặp trùm phát xít Hitler. Theo đó, Landmesser và gia đình có kết cục bi kịch vì chọc giận Hitler.

  • Khong chao trum Hitler kieu phat xit, nguoi Duc duy nhat nhan ket tham
  • Khong chao trum Hitler kieu phat xit, nguoi Duc duy nhat nhan ket tham-Hinh-2
  • Khong chao trum Hitler kieu phat xit, nguoi Duc duy nhat nhan ket tham-Hinh-3
  • Khong chao trum Hitler kieu phat xit, nguoi Duc duy nhat nhan ket tham-Hinh-4
  • Khong chao trum Hitler kieu phat xit, nguoi Duc duy nhat nhan ket tham-Hinh-5
  • Khong chao trum Hitler kieu phat xit, nguoi Duc duy nhat nhan ket tham-Hinh-6
  • Khong chao trum Hitler kieu phat xit, nguoi Duc duy nhat nhan ket tham-Hinh-7
  • Khong chao trum Hitler kieu phat xit, nguoi Duc duy nhat nhan ket tham-Hinh-8
  • Khong chao trum Hitler kieu phat xit, nguoi Duc duy nhat nhan ket tham-Hinh-9
  • Khong chao trum Hitler kieu phat xit, nguoi Duc duy nhat nhan ket tham-Hinh-10
Tâm Anh (TH)