Không phải Gia Cát Lượng, đây mới là người có IQ đứng đầu Trung Quốc

Gia Cát Lượng được biết đến như là hóa thân của trí thông minh. Tuy nhiên chỉ số IQ của Gia Cát Lượng chỉ cao thứ 5 Trung Quốc, vậy ai mới là số 1?

 • Khong phai Gia Cat Luong, day moi la nguoi co IQ dung dau Trung Quoc
 • Khong phai Gia Cat Luong, day moi la nguoi co IQ dung dau Trung Quoc-Hinh-2
 • Khong phai Gia Cat Luong, day moi la nguoi co IQ dung dau Trung Quoc-Hinh-3
 • Khong phai Gia Cat Luong, day moi la nguoi co IQ dung dau Trung Quoc-Hinh-4
 • Khong phai Gia Cat Luong, day moi la nguoi co IQ dung dau Trung Quoc-Hinh-5
 • Khong phai Gia Cat Luong, day moi la nguoi co IQ dung dau Trung Quoc-Hinh-6
 • Khong phai Gia Cat Luong, day moi la nguoi co IQ dung dau Trung Quoc-Hinh-7
 • Khong phai Gia Cat Luong, day moi la nguoi co IQ dung dau Trung Quoc-Hinh-8
 • Khong phai Gia Cat Luong, day moi la nguoi co IQ dung dau Trung Quoc-Hinh-9
 • Khong phai Gia Cat Luong, day moi la nguoi co IQ dung dau Trung Quoc-Hinh-10
 • Khong phai Gia Cat Luong, day moi la nguoi co IQ dung dau Trung Quoc-Hinh-11
 • Khong phai Gia Cat Luong, day moi la nguoi co IQ dung dau Trung Quoc-Hinh-12
Thiên Trang (TH)