Không phải Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý khiếp sợ ai nhất trong đời?

Gia Cát Lượng được xem là kỳ phùng địch thủ mạnh nhất của Tư Mã Ý. Thế nhưng, Tư Mã Ý khiếp sợ, thậm chí không dám thở mạnh trước một người khác.

  • Khong phai Gia Cat Luong, Tu Ma Y khiep so ai nhat trong doi?
  • Khong phai Gia Cat Luong, Tu Ma Y khiep so ai nhat trong doi?-Hinh-2
  • Khong phai Gia Cat Luong, Tu Ma Y khiep so ai nhat trong doi?-Hinh-3
  • Khong phai Gia Cat Luong, Tu Ma Y khiep so ai nhat trong doi?-Hinh-4
  • Khong phai Gia Cat Luong, Tu Ma Y khiep so ai nhat trong doi?-Hinh-5
  • Khong phai Gia Cat Luong, Tu Ma Y khiep so ai nhat trong doi?-Hinh-6
  • Khong phai Gia Cat Luong, Tu Ma Y khiep so ai nhat trong doi?-Hinh-7
  • Khong phai Gia Cat Luong, Tu Ma Y khiep so ai nhat trong doi?-Hinh-8
  • Khong phai Gia Cat Luong, Tu Ma Y khiep so ai nhat trong doi?-Hinh-9
  • Khong phai Gia Cat Luong, Tu Ma Y khiep so ai nhat trong doi?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)