Khung cảnh tráng lệ bên trong lăng mộ của hoàng đế Napoleon

Google News

Lăng mộ của hoàng đế Napoleon Bonaparte (hay còn gọi Napoleon I) nằm trong Điện Invalides, Paris, Pháp. Khi ghé thăm lăng mộ của ông hoàng lỗi lạc này, nhiều người ấn tượng trước kiến trúc độc đáo.

  • Khung canh trang le ben trong lang mo cua hoang de Napoleon
  • Khung canh trang le ben trong lang mo cua hoang de Napoleon-Hinh-2
  • Khung canh trang le ben trong lang mo cua hoang de Napoleon-Hinh-3
  • Khung canh trang le ben trong lang mo cua hoang de Napoleon-Hinh-4
  • Khung canh trang le ben trong lang mo cua hoang de Napoleon-Hinh-5
  • Khung canh trang le ben trong lang mo cua hoang de Napoleon-Hinh-6
  • Khung canh trang le ben trong lang mo cua hoang de Napoleon-Hinh-7
  • Khung canh trang le ben trong lang mo cua hoang de Napoleon-Hinh-8
  • Khung canh trang le ben trong lang mo cua hoang de Napoleon-Hinh-9
  • Khung canh trang le ben trong lang mo cua hoang de Napoleon-Hinh-10
Tâm Anh (TH)