Khủng khiếp tiên tri trái đất diệt vong vào năm 2060

(Kiến Thức) - Các chuyên gia mới tiết lộ tìm thấy một tài liệu viết tay gây chú ý của nhà khoa học Isaac Newton nổi tiếng thế giới. Nội dung tài liệu này của Newton có đưa ra tiên đoán về việc trái đất diệt vong vào năm 2060. 

  • Khung khiep tien tri trai dat diet vong vao nam 2060
  • Khung khiep tien tri trai dat diet vong vao nam 2060-Hinh-2
  • Khung khiep tien tri trai dat diet vong vao nam 2060-Hinh-3
  • Khung khiep tien tri trai dat diet vong vao nam 2060-Hinh-4
  • Khung khiep tien tri trai dat diet vong vao nam 2060-Hinh-5
  • Khung khiep tien tri trai dat diet vong vao nam 2060-Hinh-6
  • Khung khiep tien tri trai dat diet vong vao nam 2060-Hinh-7
  • Khung khiep tien tri trai dat diet vong vao nam 2060-Hinh-8
  • Khung khiep tien tri trai dat diet vong vao nam 2060-Hinh-9
  • Khung khiep tien tri trai dat diet vong vao nam 2060-Hinh-10
Tâm Anh (theo Mirror)