Khủng khiếp "tiên tri" Trái đất sẽ diệt vong vào năm 2050

(Kiến Thức) - Một nhóm các chuyên gia Australia mới đưa ra cảnh báo rằng với tốc độ biến đổi khí hậu hiện nay, vào năm 2050, Trái đất sẽ hứng chịu sự sụp đổ sinh thái toàn cầu. Khi ấy, Trái đất có thể diệt vong.

  • Khung khiep
  • Khung khiep
  • Khung khiep
  • Khung khiep
  • Khung khiep
  • Khung khiep
  • Khung khiep
  • Khung khiep
  • Khung khiep
Tâm Anh