Kinh Kha “mượn” thủ cấp của ai để hành thích Tần Thuỷ Hoàng?

Google News

Vì muốn trả thù nhà, Phàn Ư Kỳ đã ưng thuận cho Kinh Kha lấy thủ cấp của mình dâng lên Tần Thuỷ Hoàng.

  • Kinh Kha “muon” thu cap cua ai de hanh thich Tan Thuy Hoang?
  • Kinh Kha “muon” thu cap cua ai de hanh thich Tan Thuy Hoang?-Hinh-2
  • Kinh Kha “muon” thu cap cua ai de hanh thich Tan Thuy Hoang?-Hinh-3
  • Kinh Kha “muon” thu cap cua ai de hanh thich Tan Thuy Hoang?-Hinh-4
  • Kinh Kha “muon” thu cap cua ai de hanh thich Tan Thuy Hoang?-Hinh-5
  • Kinh Kha “muon” thu cap cua ai de hanh thich Tan Thuy Hoang?-Hinh-6
  • Kinh Kha “muon” thu cap cua ai de hanh thich Tan Thuy Hoang?-Hinh-7
  • Kinh Kha “muon” thu cap cua ai de hanh thich Tan Thuy Hoang?-Hinh-8
  • Kinh Kha “muon” thu cap cua ai de hanh thich Tan Thuy Hoang?-Hinh-9
  • Kinh Kha “muon” thu cap cua ai de hanh thich Tan Thuy Hoang?-Hinh-10
Thiên Trang (TH)