Kinh ngạc 10 lời dạy đáng giá ngàn vàng của Khổng Tử

(Kiến Thức) - Khổng Tử (551 - 479 TCN) là nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục, nhà chính trị nổi tiếng lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là người sáng lập ra Nho giáo. Sinh thời, Khổng Tử đã có những câu nói đầy triết lý, còn nguyên giá trị đến ngày nay.

  • Kinh ngac 10 loi day dang gia ngan vang cua Khong Tu
  • Kinh ngac 10 loi day dang gia ngan vang cua Khong Tu-Hinh-2
  • Kinh ngac 10 loi day dang gia ngan vang cua Khong Tu-Hinh-3
  • Kinh ngac 10 loi day dang gia ngan vang cua Khong Tu-Hinh-4
  • Kinh ngac 10 loi day dang gia ngan vang cua Khong Tu-Hinh-5
  • Kinh ngac 10 loi day dang gia ngan vang cua Khong Tu-Hinh-6
  • Kinh ngac 10 loi day dang gia ngan vang cua Khong Tu-Hinh-7
  • Kinh ngac 10 loi day dang gia ngan vang cua Khong Tu-Hinh-8
  • Kinh ngac 10 loi day dang gia ngan vang cua Khong Tu-Hinh-9
  • Kinh ngac 10 loi day dang gia ngan vang cua Khong Tu-Hinh-10
Tâm Anh (TH)