Kinh ngạc nhà ngoại cảm "biết bay" huyền bí nhất thế giới

Tâm Anh (theo Paranormal, Wiki) -

(Kiến Thức) - Năm 1852, lần đầu tiên nhà ngoại cảm lừng danh này chứng minh khả năng tự bay lên không trung của mình. Kỳ lạ thay, khi những người chứng kiến cố gắng kéo ông xuống, họ cũng bị nhấc lên khỏi mặt đất...

  • Kinh ngac nha ngoai cam
  • Kinh ngac nha ngoai cam
  • Kinh ngac nha ngoai cam
  • Kinh ngac nha ngoai cam
  • Kinh ngac nha ngoai cam
  • Kinh ngac nha ngoai cam
  • Kinh ngac nha ngoai cam
  • Kinh ngac nha ngoai cam
  • Kinh ngac nha ngoai cam