Kinh ngạc nhà văn Anh có thể “nhìn thấu” tương lai: Tài ngang Vanga?

Google News

Nhà văn Anh Herbert George Wells có nhiều cuốn sách nổi tiếng thế giới như "The Land Ironclads", "The Sleeper Wakes"... Trong những tác phẩm này, ông đã tiên tri cực chuẩn xác một số sự kiện diễn ra trong tương lai.

  • Kinh ngac nha van Anh co the “nhin thau” tuong lai: Tai ngang Vanga?
  • Kinh ngac nha van Anh co the “nhin thau” tuong lai: Tai ngang Vanga?-Hinh-2
  • Kinh ngac nha van Anh co the “nhin thau” tuong lai: Tai ngang Vanga?-Hinh-3
  • Kinh ngac nha van Anh co the “nhin thau” tuong lai: Tai ngang Vanga?-Hinh-4
  • Kinh ngac nha van Anh co the “nhin thau” tuong lai: Tai ngang Vanga?-Hinh-5
  • Kinh ngac nha van Anh co the “nhin thau” tuong lai: Tai ngang Vanga?-Hinh-6
  • Kinh ngac nha van Anh co the “nhin thau” tuong lai: Tai ngang Vanga?-Hinh-7
  • Kinh ngac nha van Anh co the “nhin thau” tuong lai: Tai ngang Vanga?-Hinh-8
  • Kinh ngac nha van Anh co the “nhin thau” tuong lai: Tai ngang Vanga?-Hinh-9
  • Kinh ngac nha van Anh co the “nhin thau” tuong lai: Tai ngang Vanga?-Hinh-10
Tâm Anh (theo History)