Kinh ngạc quái chiêu "tóm" tội phạm qua tướng mặt của người xưa

Tâm Anh (theo History) -

(Kiến Thức) - Cesare Lombroso được biết đến như cha đẻ của khoa học tội phạm. Ông đã chỉ ra một số đặc điểm nhận dạng của tội phạm thông qua quan sát tướng mặt của người đó như râu rậm, trán hói, mũi to...

  • Kinh ngac quai chieu
  • Kinh ngac quai chieu
  • Kinh ngac quai chieu
  • Kinh ngac quai chieu
  • Kinh ngac quai chieu
  • Kinh ngac quai chieu
  • Kinh ngac quai chieu
  • Kinh ngac quai chieu
  • Kinh ngac quai chieu
  • Kinh ngac quai chieu