Kinh qua hơn 600 năm, sao Tử Cấm Thành chưa bao giờ bị ngập úng?

Hơn 600 năm, 24 vị Hoàng đế đã sống tại cung điện nguy nga này. Suốt thời gian đó, Tử Cấm Thành đã kinh qua vô số trận hỏa hoạn lớn, sét đánh dữ dội, nhưng chưa bao giờ bị ngập lụt.

 • Kinh qua hon 600 nam, sao Tu Cam Thanh chua bao gio bi ngap ung?
 • Kinh qua hon 600 nam, sao Tu Cam Thanh chua bao gio bi ngap ung?-Hinh-2
 • Kinh qua hon 600 nam, sao Tu Cam Thanh chua bao gio bi ngap ung?-Hinh-3
 • Kinh qua hon 600 nam, sao Tu Cam Thanh chua bao gio bi ngap ung?-Hinh-4
 • Kinh qua hon 600 nam, sao Tu Cam Thanh chua bao gio bi ngap ung?-Hinh-5
 • Kinh qua hon 600 nam, sao Tu Cam Thanh chua bao gio bi ngap ung?-Hinh-6
 • Kinh qua hon 600 nam, sao Tu Cam Thanh chua bao gio bi ngap ung?-Hinh-7
 • Kinh qua hon 600 nam, sao Tu Cam Thanh chua bao gio bi ngap ung?-Hinh-8
 • Kinh qua hon 600 nam, sao Tu Cam Thanh chua bao gio bi ngap ung?-Hinh-9
 • Kinh qua hon 600 nam, sao Tu Cam Thanh chua bao gio bi ngap ung?-Hinh-10
 • Kinh qua hon 600 nam, sao Tu Cam Thanh chua bao gio bi ngap ung?-Hinh-11
 • Kinh qua hon 600 nam, sao Tu Cam Thanh chua bao gio bi ngap ung?-Hinh-12
Thiên Trang (TH)