Kỳ án “tàu ma” còn nguyên đồ đạc, toàn bộ người “bốc hơi“

Năm 1872, tàu Mary Celeste khởi hành từ cảng New York, Mỹ đến Genoa, Italy. Gần 1 tháng sau, người ta phát hiện "tàu ma" còn nguyên đồ đạc nhưng toàn bộ người trên tàu "bốc hơi" không để lại dấu vết nào. 

  • Ky an “tau ma” con nguyen do dac, toan bo nguoi
  • Ky an “tau ma” con nguyen do dac, toan bo nguoi
  • Ky an “tau ma” con nguyen do dac, toan bo nguoi
  • Ky an “tau ma” con nguyen do dac, toan bo nguoi
  • Ky an “tau ma” con nguyen do dac, toan bo nguoi
  • Ky an “tau ma” con nguyen do dac, toan bo nguoi
  • Ky an “tau ma” con nguyen do dac, toan bo nguoi
  • Ky an “tau ma” con nguyen do dac, toan bo nguoi
  • Ky an “tau ma” con nguyen do dac, toan bo nguoi
  • Ky an “tau ma” con nguyen do dac, toan bo nguoi
Tâm Anh (theo History)