Kỳ bí hàng trăm mộ cổ trên ngọn núi hoang vắng nhất VN

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Số mộ hiện còn khảo sát nhận diện được ở khu mộ cổ núi A Mang là hơn 500 ngôi mộ, khiến đây là khu mộ cổ có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam.

 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-2
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-3
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-4
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-5
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-6
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-7
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-8
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-9
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-10
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-11
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-12
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-13
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-14
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-15
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-16
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-17
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-18
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-19
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-20
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-21
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-22
 • Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-23