Lạ lùng con phố có nhiều tên gọi nhất Hà Nội

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Ở Hà Nội, có một con phố từng mang đến gần chục tên gọi khác nhau. Đó là phố nào?

 • La lung con pho co nhieu ten goi nhat Ha Noi
 • La lung con pho co nhieu ten goi nhat Ha Noi-Hinh-2
 • La lung con pho co nhieu ten goi nhat Ha Noi-Hinh-3
 • La lung con pho co nhieu ten goi nhat Ha Noi-Hinh-4
 • La lung con pho co nhieu ten goi nhat Ha Noi-Hinh-5
 • La lung con pho co nhieu ten goi nhat Ha Noi-Hinh-6
 • La lung con pho co nhieu ten goi nhat Ha Noi-Hinh-7
 • La lung con pho co nhieu ten goi nhat Ha Noi-Hinh-8
 • La lung con pho co nhieu ten goi nhat Ha Noi-Hinh-9
 • La lung con pho co nhieu ten goi nhat Ha Noi-Hinh-10
 • La lung con pho co nhieu ten goi nhat Ha Noi-Hinh-11
 • La lung con pho co nhieu ten goi nhat Ha Noi-Hinh-12
 • La lung con pho co nhieu ten goi nhat Ha Noi-Hinh-13
 • La lung con pho co nhieu ten goi nhat Ha Noi-Hinh-14
 • La lung con pho co nhieu ten goi nhat Ha Noi-Hinh-15
 • La lung con pho co nhieu ten goi nhat Ha Noi-Hinh-16