Lăng mộ cổ tráng lệ của đại gia Sài Gòn xưa

(Kiến Thức) - Nơi an nghỉ của những đại gia giàu nhất Sài Gòn xưa có gì độc đáo? Cùng khám phá điều này qua lăng mộ của các ông Huyện Sỹ, ông Lê Phát An và Bá hộ Xường.

 • Chiem nguong lang mo co trang le cua dai gia Sai Gon xua
 • Chiem nguong lang mo co trang le cua dai gia Sai Gon xua-Hinh-2
 • Chiem nguong lang mo co trang le cua dai gia Sai Gon xua-Hinh-3
 • Chiem nguong lang mo co trang le cua dai gia Sai Gon xua-Hinh-4
 • Chiem nguong lang mo co trang le cua dai gia Sai Gon xua-Hinh-5
 • Chiem nguong lang mo co trang le cua dai gia Sai Gon xua-Hinh-6
 • Chiem nguong lang mo co trang le cua dai gia Sai Gon xua-Hinh-7
 • Chiem nguong lang mo co trang le cua dai gia Sai Gon xua-Hinh-8
 • Chiem nguong lang mo co trang le cua dai gia Sai Gon xua-Hinh-9
 • Chiem nguong lang mo co trang le cua dai gia Sai Gon xua-Hinh-10
 • Chiem nguong lang mo co trang le cua dai gia Sai Gon xua-Hinh-11
 • Chiem nguong lang mo co trang le cua dai gia Sai Gon xua-Hinh-12
 • Chiem nguong lang mo co trang le cua dai gia Sai Gon xua-Hinh-13
 • Chiem nguong lang mo co trang le cua dai gia Sai Gon xua-Hinh-14
 • Chiem nguong lang mo co trang le cua dai gia Sai Gon xua-Hinh-15
Quốc Lê