Lăng mộ Tần Thủy Hoàng là nơi cất giấu kho báu của nhà Tần?

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Được xây dựng trong gần 40 năm, lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở thành phố Tây An, Trung Quốc, được cho là nơi cất giấu kho báu khủng của nhà Tần. Trong số này có nhiều báu vật quý hiếm được Vua Tần thu thập khắp nơi.

  • Lang mo Tan Thuy Hoang la noi cat giau kho bau cua nha Tan?
  • Lang mo Tan Thuy Hoang la noi cat giau kho bau cua nha Tan?-Hinh-2
  • Lang mo Tan Thuy Hoang la noi cat giau kho bau cua nha Tan?-Hinh-3
  • Lang mo Tan Thuy Hoang la noi cat giau kho bau cua nha Tan?-Hinh-4
  • Lang mo Tan Thuy Hoang la noi cat giau kho bau cua nha Tan?-Hinh-5
  • Lang mo Tan Thuy Hoang la noi cat giau kho bau cua nha Tan?-Hinh-6
  • Lang mo Tan Thuy Hoang la noi cat giau kho bau cua nha Tan?-Hinh-7
  • Lang mo Tan Thuy Hoang la noi cat giau kho bau cua nha Tan?-Hinh-8
  • Lang mo Tan Thuy Hoang la noi cat giau kho bau cua nha Tan?-Hinh-9
  • Lang mo Tan Thuy Hoang la noi cat giau kho bau cua nha Tan?-Hinh-10