Lặng ngắm cột cờ tổ quốc ở địa thế hiểm trở nhất Việt Nam

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Cột cờ Lũng Cú là một công trình đặc biệt, được xây dựng nhằm khẳng định vị thế của đất nước, chủ quyền của Tổ quốc và tôn vinh tinh thần yêu nước, anh dũng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc của đồng bào, chiến sĩ nơi đây.

 • Lang ngam cot co to quoc o dia the hiem tro nhat Viet Nam
 • Lang ngam cot co to quoc o dia the hiem tro nhat Viet Nam-Hinh-2
 • Lang ngam cot co to quoc o dia the hiem tro nhat Viet Nam-Hinh-3
 • Lang ngam cot co to quoc o dia the hiem tro nhat Viet Nam-Hinh-4
 • Lang ngam cot co to quoc o dia the hiem tro nhat Viet Nam-Hinh-5
 • Lang ngam cot co to quoc o dia the hiem tro nhat Viet Nam-Hinh-6
 • Lang ngam cot co to quoc o dia the hiem tro nhat Viet Nam-Hinh-7
 • Lang ngam cot co to quoc o dia the hiem tro nhat Viet Nam-Hinh-8
 • Lang ngam cot co to quoc o dia the hiem tro nhat Viet Nam-Hinh-9
 • Lang ngam cot co to quoc o dia the hiem tro nhat Viet Nam-Hinh-10
 • Lang ngam cot co to quoc o dia the hiem tro nhat Viet Nam-Hinh-11
 • Lang ngam cot co to quoc o dia the hiem tro nhat Viet Nam-Hinh-12
 • Lang ngam cot co to quoc o dia the hiem tro nhat Viet Nam-Hinh-13
 • Lang ngam cot co to quoc o dia the hiem tro nhat Viet Nam-Hinh-14