Lễ Phật Đản 2023: Việc nên làm để gia tăng phước báu

Google News

Mặc dù không phải bắt buộc, nhưng các hoạt động trong lễ Phật Đản nhằm hướng đến một cuộc sống an lành, gia tăng phước báu.

 • Le Phat Dan 2023: Viec nen lam de gia tang phuoc bau
 • Le Phat Dan 2023: Viec nen lam de gia tang phuoc bau-Hinh-2
 • Le Phat Dan 2023: Viec nen lam de gia tang phuoc bau-Hinh-3
 • Le Phat Dan 2023: Viec nen lam de gia tang phuoc bau-Hinh-4
 • Le Phat Dan 2023: Viec nen lam de gia tang phuoc bau-Hinh-5
 • Le Phat Dan 2023: Viec nen lam de gia tang phuoc bau-Hinh-6
 • Le Phat Dan 2023: Viec nen lam de gia tang phuoc bau-Hinh-7
 • Le Phat Dan 2023: Viec nen lam de gia tang phuoc bau-Hinh-8
 • Le Phat Dan 2023: Viec nen lam de gia tang phuoc bau-Hinh-9
 • Le Phat Dan 2023: Viec nen lam de gia tang phuoc bau-Hinh-10
 • Le Phat Dan 2023: Viec nen lam de gia tang phuoc bau-Hinh-11
 • Le Phat Dan 2023: Viec nen lam de gia tang phuoc bau-Hinh-12
Thiên Trang (TH)